Aktualizacja systemu Windows 10 2H19 w celu uzyskania świadomości „faworyzowanego rdzenia”, zwiększenia wydajności jednowątkowejThe next big update to Windows 10, slated for some time later this year, will have awareness to 'favored cores.' This leverages the ability of some of the latest processors to tell the operating system which of its cores are marginally 'better' than the other, so it could push more of its single-threaded workloads to that core, for the highest boost clocks. Not all cores on a multi-core processor die are created equal, due to minor variations in manufacturing. Intel processors featuring Turbo Boost Max 3.0, as well as AMD Ryzen processors, have the ability to tell the operating system which of its cores are 'better' than the other, which core is the 'best' on the die, which is the 'best' in a particular CCX (in case of 'Zen' chips), and so on.

Najlepsze rdzenie na krzemie nazywane są „rdzeniami uprzywilejowanymi”, a odpowiednia optymalizacja na poziomie systemu operacyjnego może poprawić wydajność 1-4-wątkowych obciążeń o „nawet 15 procent”, według Intel. Wymaga to jednak od procesora obsługi Turbo Boost Max 3.0, co obecnie robią tylko procesory HEDT w obozie Intela. Na froncie AMD Microsoft wprowadził większą wiedzę na temat projektowania procesorów „Zen” z wieloma CCX i wieloma matrycami w systemie Windows 10 1903 i planuje obciążenia, aby jak najlepiej wykorzystać wielordzeniową topologię Zen. Procesory „Zen” są w stanie zgłaszać swoje najlepsze rdzenie na CCX, na matrycę i na pakiet, a oprogramowanie Ryzen Master już wyświetla te informacje, jednak system Windows nie był w stanie wykorzystać preferowanych rdzeni. Zmieni się to wraz z nadchodzącą ważną aktualizacją systemu Windows 10.


Source: Bleeping Computer